Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zwroty

Zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku produktów z kategorii "Akcesoria". Sztabki inwestycyjne oraz Monety Bulionowe nie podlegają zwrotowi.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 pkt. 2 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, tj. umów w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W związku z powyższym Kupujący nie może odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży.

Prawo do odstąpienia od umowy
Posiadają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez wskazania przyczyny.
Okres 14 dni liczony jest od dnia, w którym stali się Państwo posiadaczem towaru lub w którym osoba wytypowana przez Państwa stała się jego posiadaczem ( osoba inna niż przewoźnik).
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zobowiązani są Państwo poinformować Mennica-Metale Sp. z o.o., o decyzji odstąpienia od umowy, listownie na adres: Weteranów 157, 05-250 Radzymin lub mailowo (e-mail) na adres: sklep@mennicametale.com.pl.
Zachęcamy Państwa do skorzystania z wzoru zgłoszenia odstąpienia od umowy dostępnego poniżej.
W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, aby przekazali Państwo informację o decyzji odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
Podczas odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszelkie otrzymane od Państwa środki, w tym koszty dostaw ( z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru sposobu doręczenia towaru innego niż najtańszy, proponowany), bez zwłoki, dla każdego przypadku po terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty poinformowania o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakie zostały wykorzystane podczas zawierania przez Państwa transakcji. Istnieje możliwość wskazania przez Państwa innej formy płatności podczas zwrotu środków pieniężnych. W każdym z wcześniej wspomnianych przypadków, nie poniosą Państwo dodatkowych opłat w związku ze zwrotem. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru lub do czasu przedłożenia nam potwierdzenia jego odesłania. co nastąpi wcześniej.
Prosimy przekazać towar lub odesłać, bez zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty poinformowania o przystąpieniu do odstąpienia od umowy. Termin uważa się za nieprzekroczony, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem 14 dni.
Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób odmienny niż to konieczne do poznania charakteru, cech i funkcjonowania towaru leży po Państwa stronie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Należy odesłać na adres: Mennica-Metale Sp. z o.o. ul. Weteranów 157, 05-250 Radzymin

REKLAMACJE


 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  • za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego,
  • w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres biuro@mennicametale.com.pl.
 3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
 4. Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji, w tym sposób doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym.
 5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Zaufane Opinie IdoSell
4.95 / 5.00 88 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-21
Obsługa wzorowa. Świetny kontakt telefoniczny. Szybka dostawa. No i ta cena! Czego chcieć więcej? :-)
2024-06-02
super
pixel